Bonding – matkina náruč po pôrode

Bonding – matkina náruč po pôrode

Čo je to bonding? Prečo je dôležitý? Aká je prax na Slovensku a aká v zahraničí?

 

Kampaň a brožúrku Bonding – matkina náruč po pôrode podporujú slovenské kancelárie WHO a Unicef, Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Kampaň tiež podporili občianske združenia Slovenské duly o.z., Mamila o.z.  a psychiater docent Jozef Hašto.

 

Občianske združenie Ženské kruhy je združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike a to so zameraním najmä na podporu propagácie myšlienok v oblasti prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou jednotou matky a dieťata a podporou dlhodobého dojčenia.

 

 

Ženy potrebujú a chcú mať svoje deti po pôrode pri sebe. Táto bytostná telesná a emočná potreba žien a detí, prirodzená túžba po blízkosti sa však v našom systéme pôrodníctva dostatočne nepodporuje.                                       

Žena pri pôrode potrebuje maximálnu podporu, citlivý prístup a intimitu, aby mohla nerušene porodiť a po pôrode prežiť prvé chvíle so svojim dieťaťom tak, ako to naprogramovala príroda.                            

 

Keď sa hovorí o prvom kontakte po pôrode, používa sa anglické označenie bonding,i ktoré prvýkrát použili pediatri John H. Kennell a Marshall H. Klaus.1 Vyslovili hypotézu, že prvé hodiny po pôrode strávené v nerušenom kontakte „koža na kožu“ sú rozhodujúce pre vytvorenie väzby medzi matkou a novorodencom.                

Puto sa utvára medzi matkou a dieťaťom už počas tehotenstva a ďalej sa vždy rozvíja bez ohľadu na to, či bolo dieťa po pôrode od matky oddelené alebo boli nerušene spolu. Kvalita tohto vzťahu a jeho intenzita je určovaná mnohými faktormi a kontakt koža na kožu bezprostredne po pôrode je jeden z nich.                                

 

Popôrodný bonding, o ktorom budeme písať, chápeme ako intenzívny zážitok bezprostredného a ničím nerušeného spojenia medzi matkou a dieťaťom v minútach a hodinách po pôrode. Nahé dieťa je hneď po pôrode v neprerušovanom kontakte s nahou pokožkou svojej matky a všetky nevyhnutné vyšetreniaii sú vykonané na jej tele. Dieťa sa váži, odmeria a oblečie až po samoprisatí. Ide o silný fyzický a emocionálny zážitok, hormonálne umocnený, pri ktorom žena prežíva hlboké spojenie so svojim práve narodeným dieťaťom. Vyvrcholením tohoto procesu je prvé nadojčenie dieťaťa.