Mamy, mamám - Danielle Beanová

Mamy, mamám - Danielle Beanová

 

Mamy, mamám. Praktické rady ako zvládnuť materstvo.

 

Daniela Beanová, ktorej domovom je Manchester, je spisovateľkou, čo skutočne rozumie problémom i radostiam mnohodetných rodín. S manželom Danom totiž vychovali osem krásnych detí. Jej kniha Mamy mamám je voľným pokračovaním diela Materinské dúšky šťastia. Ponúka osviežujúci pohľad do svojej rodiny, ktorým môže pozdvihnúť dušu nejednej mamy, hľadajúcej odpovede na otázky súvisiace s materstvom. Okrem úsmevných príbehov a radostí ponúka vlastný pohľad na riešenie problémov a prekonávanie ťažkostí. Uznáva jedinú výchovnú filozofiu: Dobro rodiny je na prvom mieste. Zaujme vás, ako táto milá rodina slávi sviatky, ako prekonáva detské choroby, obohatí vás dobrými radami i receptami… Neobchádza ani realitu manželských vzťahov a spôsoby, akým sa tieto vzťahy upevňujú. V jej knihe nájdete i katolícky pohľad na rodinu a materstvo. Obhajuje právo manželov rozhodnúť sa pre veľkú rodinu, ktorá sa dnešnému svetu javí buď ako bláznovstvo, alebo hrdinstvo. Daniela Beanová nešetrí optimizmom, plynúcim z viery, nádeje a lásky, ktorých je plná.