Moje túžby, tvoje túžby - Willard F. Harley Jr.

Moje túžby, tvoje túžby - Willard F. Harley Jr.

Moje túžby, tvoje túžby   

Naučte sa napĺňať potreby svojho partnera

 

Každý z nás má emocionálne potreby a túžby. Manželstvo funguje dobre len vtedy, keď si manželia uvedomujú potreby svojho partnera, a naučia sa ich napĺňať.


Dr. Harley identifikoval desať najdôležitejších potrieb mužov a žien:


  • * náklonnosť,
  • * rozhovor,
  • * čestnosť a otvorenosť,
  • * finančné zabezpečenie,
  • * oddanosť rodine,
  • * sexuálne uspokojenie,
  • * spoločnosť vo voľnom čase,
  • * atraktívnosť,
  • * domáce zázemie,
  • * obdiv

a vysvetľuje, ako tieto potreby naplniť.


Rozdielnosť priorít v hodnotení týchto emocionálnych potrieb je dôvodom, prečo je pre mužov a ženy také ťažké navzájom sa do seba vcítiť.


Ak ktorákoľvek z piatich základných emocionálnych potrieb partnera nie je uspokojená, stáva sa zraniteľným a náchylnejším podľahnúť pokušeniu mimomanželského milostného pomeru.