Päť jazykov lásky pre deti

Päť jazykov lásky pre deti

Päť jazykov lásky pre deti - Gary Chapman, Ross Campbell

 

Svetový bestseller z oblasti rodinného poradenstva. Každé dieťa vyjadruje a prijíma lásku rôznymi komunikačnými štýlmi. Jazyk lásky rodiča môže byť úplne iný ako jazyk lásky dieťaťa. To prináša zranenia a nedorozumenia. Objavte primárny jazyk lásky vášho dieťaťa a naučte sa mu efektívne vyjadriť vašu lásku – nadobudne tak istotu, že ho milujete a prejaví sa to na jeho postoji a správaní.


Akými jazykmi lásky teda môžeme hovoriť so svojimi deťmi:


  • fyzickým dotykom
  • slovami uistenia
  • pozornosťou
  • darmi
  • skutkami služby