Podporná skupina - termíny v marci a apríli.

05.03.2013 18:43

V marci medzi nás zavítala Monika Mesárošová a porozprávala nám o kraniosakrálnej terapii (masáži).

V apríli sme sa so Zuzkou Kropuchovou rozprávali o látkových plienkach vrámci Týždňa látkových plienok.

 

—————

Späť