Výchova chlapcov - James Dobson

Výchova chlapcov - James Dobson

 

James Dobson, jeden z najuznávanejších a najdôveryhodnejších amerických odborníkov na rodinné otázky, sa v knihe Výchova chlapcov púšťa do týchto otázok a ponúka rady a povzbudenie založené na pevnom základe biblických princípov. Vysvetľuje, prečo sú chlapci takí, akí sú, ako rozumieť ich citovému a fyzickému rozvoju a ako ich motivovať, aby sa stali Božími mužmi.

 

V dnešnej kultúre je veľmi ťažké vychovávať chlapcov. Rodičia, učitelia a tí, ktorí sa zaoberajú formovaním charakteru chlapcov, majú mnoho otázok:

 

  • Sú chlapci úplne iní ako dievčatá? Ak áno, v čom?
  • Aká je úloha otca vo výchove syna?
  • Aká je úloha matky?
  • Ako môžeme formovať ďalšiu generáciu mužov?

Kniha je určená:

  • otcom a mamám, ktorí chcú lepšie porozumieť potrebám svojich synov
  • slobodným matkám a osamelým otcom
  • starým rodičom
  • učiteľom a vychovávateľom
  • pracovníkom s deťmi